Persoane Fizice

Cu o experienta de peste 15 ani ca avocat, abordez urmatoarele domenii juridice:

dreptul civil, pentru clarificarea proprietatii (uzucapiune, succesiune, partaj, validare antecontract), apararea dreptului de proprietate si a drepturilor accesorii acestuia (granituire, revendicare, servituti), negocierea si incheierea contractelor civile, actiuni revocatorii, in rezolutiune, nulitate contracte sau clauze abuzive;

fond funciar, pentru reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate, precum si pentru nulitatea titlului de proprietate;

dreptul familiei, in cadrul procedurii divortului sau a cererilor privitoare la minori (incredintare minori, exercitare autoritate parinteasca, pensie de intretinere, program de vizitare); Obs. Cand dai click pe cuvantul divort te duce la un microsite

executare silita, prin redactare cereri in cadrul procedurii sau reprezentare in contestatii la executare;

dreptul muncii, pentru negocierea contractelor de munca sau reprezentare in litigii;

drept contraventional, pentru a obtine anularea proceselor verbale de contraventie atat in privinta sanctiunii principale (amenda) cat si a celor accesorii (suspendarea dreptului de a conduce, restituire permis de conducere, alte sanctiuni inclusiv cele privind legislatia in constructii);

drept administrativ, prin asistenta in fata institutiilor publice, formularea de contestatii sau plangeri prealabile si reprezentare in procesele de contencios administrativ.

drept penal, prin asigurarea asistentei juridice in faza de urmarire penala, in procedura camerei preliminare si in fata instantelor de judecata, pentru toate tipurile de infractiuni.

entru intreaga problematica, putem colabora atat fata in fata cat si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (email, wattsapp, zoom).