Termeni și Condiții

Prin completarea și trimiterea formularului de contact sau accesarea în orice mod a conținutului sitului https://avocatoriana.ro, se consideră că utilizatorul a citit, a înțeles, a acceptat și este ținut de respectarea următorilor termeni și următoarelor condiții. Dacă refuzi acceptarea termenilor și condițiilor mai jos descrise, refuzul tău se poate manifesta doar prin părăsirea de îndată a site-ului https://avocatoriana.ro.

Situl https://avocatoriana.ro este proprietatea Cabinet avocat Oriana Cristea-Lubinschi.

Acești termeni și condiții se referă la serviciile necesare pentru colaborarea între noi, prin intermediul site-ului https://avocatoriana.ro. Serviciile și produsele prezentate pe site-ul https://avocatoriana.ro nu reprezintă o oferta fermă ci au caracter strict informativ. Pentru a primi o oferta personalizată, accesați formularul de contact.

Responsabilitatea utilizatorului:

Utilizatorul se obligă sa respecte dreptul de proprietate intelectuală al Cabinet avocat Oriana Cristea-Lubinschi, dreptul de autor și drepturile asociate, astfel cum sunt protejate de legislația romană. 

Utilizatorul nu are dreptul de a copia, reproduce, publica, adapta, face publice în orice mod, transfera sau distribui teme, materiale sau informații de pe situl https://avocatoriana.ro fără acordul scris al Cabinet avocat Oriana Cristea-Lubinschi.

Utilizatorul este unic responsabil pentru următoarele acțiuni ilicite desfășurate de el: sustragerea de informații, copierea și/sau reproducerea site-ului, transmiterea unor viruși sau orice cod informatic cu o natură distructivă, orice alte acțiuni care afectează buna funcționare a sitului sau care pot fi calificate drept abuzuri. Desfășurarea oricărei acțiuni dintre cele descrise mai sus dau dreptul Cabinet avocat Oriana Cristea-Lubinschi de a se adresa instanței de judecată pentru a obține repararea oricărui prejudiciu cauzat de utilizator.

Responsabilitatea Cabinet avocat Oriana Cristea-Lubinschi:

Cabinet avocat Oriana Cristea-Lubinschi își rezervă dreptul de a adapta, adăuga, corecta, modifica, abroga în tot sau în parte conținutul termenilor și condițiilor. Pentru a fi tot timpul la curent cu eventualele adaptări, adăugiri, corecturi, modificări, abrogări ale termenilor și condițiilor, te rugăm să verifici varianta în vigoare la https://avocatoriana.ro/termeni-si-conditii.

Cabinet avocat Oriana Cristea-Lubinschi își rezervă dreptul de a refuza furnizarea serviciilor sale oricând și oricărei persoane, fără a fi necesară o motivație.

Cabinet avocat Oriana Cristea-Lubinschi nu are obligația de a verifica informațiile furnizate de utilizatorii săi și, prin urmare, nu poate fi trasă la răspundere pentru prejudicii cauzate de lipsa acestei verificări.

Cabinet avocat Oriana Cristea-Lubinschi nu este responsabilă pentru neîndeplinirea de către utilizatorii și clienții săi a propriilor obligații sau pentru acțiunile ilicite ale utilizatorilor și clienților.

Neexercitarea de către Cabinet avocat Oriana Cristea-Lubinschi a oricărui drept prevăzut în prezenta secțiune “termeni și condiții” nu constituie o renunțare tacită la exercitarea lui.

Acești termeni și condiții, inclusiv politica de confidențialitate, reprezintă unicul și întregul acord încheiat între Cabinet avocat Oriana Cristea-Lubinschi și utilizator cu privire la serviciile furnizate prin intermediul sitului https://avocatoriana.ro/

Termenii și condițiile prezentate în prezenta secțiune sunt guvernate de legea romana. Orice dispută, controversă, responsabilitate, revendicare, care decurge din sau în legătura cu serviciile furnizate prin intermediul sitului https://avocatoriana.ro se supun spre competenta soluționare, în mod exclusiv instanțelor de judecată de la sediul Cabinet avocat Oriana Cristea-Lubinschi.

Toate informațiile furnizate de utilizatori sunt și vor rămâne confidențiale. Pentru mai multe detalii accesați politica de confidențialitate.

Vă mulțumim că ați accesat situl https://avocatoriana.ro.