Servicii

SERVICII

Principalele domenii ale activitatilor de consultanta juridica si reprezentare, fara a ma limita la acestea:

a. DREPT CIVIL

 • Acordarea de consultanta juridica;
 • Promovarea de actiuni in justitie;
 • Redactarea cererilor de chemare in judecata, intampinarilor, cererilor reconventionale, notificarilor, somatiilor, contractelor si tranzactiilor;
 • Asistenta juridica la negocierea si incheierea contractelor de vanzare, cumparare,  schimb, inchiriere, tranzactiilor, conventiilor de partaj sau altor acte juridice privind constituirea de drepturi asupra imobilelor;
 • Verificarea titlurilor si actelor de proprietate in materie imobiliara;
 • Asistenta in derularea de proiecte imobiliare;
 • Reprezentare juridica in procese privitoare la recuperarea daunelor produse sau orice fel de pretentii civile;
 • Reprezentare in litigii imobiliare (obligatii de a face, uzucapiune, revendicare de imobil, exproprieri, evacuare, granituiri, desfiintare lucrari, partaj-iesire din indiviziune, actiuni posesorii);
 • Asistenta si reprezentare juridica in litigii avand ca obiect succesiuni;
 • Operatiuni de intabulare a drepturilor reale si alte operatiuni de cadastru;
 • Procese avand ca obiect anularea sau constatarea nulitatii actelor juridice;
 • Apararea dreptului de proprietate sau a altor drepturi civile.

b. DREPTUL FAMILIEI

Consultanta juridica, asistenta si reprezentare in:

 • actiuni de divort;
 • actiuni de partaj;
 • incredintarea spre crestere si educare a copiilor minori si stabilirea pensiei de intretinere;
 • stabilirea sau tagaduirea paternitatii copilului din casatorie sau din afara acesteia;
 • alte actiuni care vizeaza raporturi reglementate de dreptul familiei;
 • mediere conflicte;

c. DREPT COMERCIAL

Proceduri prealabile:

 • Initierea procedurii de conciliere, asistenta si reprezentare la concilierea directa;
 • Redactare somatii si notificari de punere in intarziere;
 • Asistenta si consultanta in redactarea, negocierea si incheierea oricaror tipuri de contracte comerciale, atat in limba romana cat si in alte limbi de circulatie internationala;
 • Consultanta juridica si verificarea contractelor;
 • Tranzactii, negocieri, mediere.

In fata Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj:

 • Infiintari societati comerciale, persoane fizice autorizate (P.F.A.), asociatii familiale (A.F.), intreprinderi individuale(I.I.): redactarea actelor constitutive si a documentatiei necesare inmatricularii, inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului, inregistrarea oricaror mentiuni ulterioare privitoare la situatia juridica a societatii (acte aditionale de modificare, cesiuni/vanzari de actiuni si parti sociale, majorare/micsorare capital social, infiintari puncte de lucru sau sucursale, numirea sau revocarea administratorilor, alte acte legate de inregistrarea unei societati comerciale);
 • suspendarea activitatii unei firme;
 • schimbarea formei juridice a unei societati;
 • infiintari filiale, sucursale, reprezentante;
 • obtinerea de certificate constatatoare, certificate de furnizare informatii;
 • fuziuni, dizolvari, lichidari, radieri;
 • asistenta in pregatirea si participarea la evenimentele corporative, cum ar fi adunarile generale ale actionarilor si consiliilor de administratie, exercitarea drepturilor de preemptiune, majorarea de capital prin aporturi in natura sau in numerar sau al unor operatiuni specifice;

Asociatii si fundatii:

 • infiintare (redactari si atestari acte constitutive, statute si regulamente de ordine interioara, asistenta si reprezentare pentru inregistrarea in Registrul asociatiilor si fundatiilor);
 • asistenta si reprezentare juridica in fata instantelor judecatoresti.

Litigii comerciale:

 • recuperari creante in procedura de drept comun si in cea a somatiei de plata;
 • litigii referitoare la nulitatea/anularea contractelor comerciale, clauze abuzive, raspunderea contractuala;
 • litigii de drept bancar.

Insolventa:

 • redactarea cererii de deschidere a procedurii insolventei, contestatie la cererea de deschidere a procedurii insolventei, declaratiei de creanta, contestatiei la tabelul preliminar/definitiv al creantelor;
 • reprezentarea creditorilor in procedura insolventei prin: asigurarea asistentei sau reprezentarii in adunarea creditorilor; formularea de contestatii la rapoartele de activitate ale administratorului/lichidatorului judiciar, atunci cand sunt incalcate drepturile creditorilor; formularea cererii de atragere a raspounderii membrilor organelor de conducere ale societatii debitoare;
 • reprezentarea debitorului in procedura insolventei, inclusiv asistenta la propunerea planului de reorganizare.

Comert international:

 • redactare contracte comerciale internationale, in limbi de circulatie internationala;
 • consultanta in activitatea societatilor comerciale straine pe teritoriul Romaniei si activitatea societatilor comerciale romane in strainatate.

d. DREPTUL MUNCII

 • reprezentare in fata instantelor judecatoresti in vederea solutionarii conflictelor de munca, anularii sau constatarii nulitatii deciziilor de concediere, obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale restante si la repararea prejudiciului cauzat angajatului;
 • redactarea contractelor individuale de munca, de management, particularizarea acestora in functie de specificul activitatii angajatorului, redactarea clauzelor speciale de confidentialitate, stabilitate, de pregatire profesionala consiliere cu privire la negocierea contractului colectiv de munca;
 • redactarea regulamentelor de ordine interioara, a deciziilor de sanctionare disciplinara, a deciziilor de concediere, asistenta la desfasurarea procedurilor de cercetare disciplinara;
 • consultanta cu privire la modalitatile de incetare a contractului individual de munca, concedieri, reorganizare a activitatii societatii comerciale;

e. DREPT ADMINISTRATIV

 • consultanta si asistenta in raporturile clientilor si cu autoritatile locale si centrale atunci cand interesele acestora sunt lezate printr-un act al puterii executive;
 • redactarea si sustinerea actiunilor in contencios administrativ;
 • asistenta juridica acordata institutiilor publice in probleme legate de emiterea de diverse acte administrative, activitatea de control si efectele actelor administrative emise de diverse institutii publice;

f. DREPT CONTRAVENTIONAL

 • consultanta, asistenta si reprezentare in instanta in vederea anularii sau constatarii nulitatii proceselor verbale de constatare a contraventiilor.

g. ASISTENTA JURIDICA PENTRU PERSOANE FIZICE SI JURIDICE ROMANE DIN STRAINATATE

 • consultanta juridica prin e-mail sau telefon;
 • consultanta juridica si reprezentare pe baza de procura in actiuni personale si pe baza contractului de asistenta juridica incheiat la distanta in alte categorii de actiuni;
 • efectuarea pe baza de procura speciala a formalitatilor legale privind recunoasterea hotararilor judecatoresti pronuntate in strainatate(exequatur) si efectuarea inregistrarilor corespunzatoare in registrele de stare civila;