Distincția dintre asociații și fundații

Legea care guvernează regimul asociațiilor și fundațiilor este Ordonanța de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.

Cele două forme de asociere se disting, în principal, prin urmatoarele:

1. Patrimoniul necesar pentru înregistrare

– Asociație: Nu există obligația de a depune un patrimoniu pentru înființarea unei asociații;

– Fundație: Activul patrimonial iniţial al fundaţiei trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar, a căror valoare totală să fie de cel puţin de 10 ori salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, la data constituirii fundaţiei. (10 X 2550 lei = 25.500 lei).

2. Numărul minim de persoane necesar pentru înregistrare

– Asociație: Minim 3 membri

– Fundație: Un singur fondator dar este necesară numirea unui Consiliu Director, alcătuit din cel puțin 3 membri.

3. Organele de conducere și atribuții

– Asociația are 3 organe de conducere: 

Adunarea Generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaţilor, având atribuțiile prevăzute de art. 21 din OG nr. 26/2000

Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale, având atribuțiile prevăzute de art. 24 din OG nr. 26/2000

Cenzorul este necesar doar dacă numărul membrilor depășește 15. Este necesară Comisie de cenzori dacă numărul membrilor depășește 100. Atribuțiile sunt prevăzute de art. 27 ind. 2 din OG nr. 26/2000

– Fundația are 2 organe de conducere: 

Consiliul Director este organul de conducere şi de administrare al fundației, alcătuit din cel puțin 3 membri desemnați de fondator la momentul constituirii fundației. Atribuțiile sunt prevăzute de art. 29 din OG nr. 26/2000

Cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori are atribuțiile sunt prevăzute de art. 27 ind. 2 din OG nr. 26/2000 (identice cu ale cenzorului asociației).

4. Excluderea membrilor

– Asociație: Membrii asociației, prin Adunarea Generală, pot decide acceptarea sau excluderea de noi membri. Membrii fondatori pot fi excluși dacă ceilalți membri decid în Consiliul Director sau în Adunarea Generală acest lucru.

– Fundație: Fondatorul decide singur componența Consiliului Director și modul în care dorește să înlocuiască membrii Consiliului Director. Fondatorul nu poate fi exclus.

5. Transmiterea calității de membru prin succesiune

– Asociație: Niciun membru fondator nu poate lăsa moștenire locul în Consiliul Director sau în Adunarea Generală.

– Fundație: Fondatorul poate stabili prin Statut că locul său în Consiliul Director va fi luat de către un moștenitor la decesul său.

6. Modificarea actelor constitutive:

– Asociație: Adunarea generală poate să decidă schimbarea Statutului și schimbarea scopului Asociației.

– Fundație: Schimbarea scopului fundaţiei se face numai de către fondator sau de majoritatea fondatorilor în viaţa. Dacă nici unul dintre fondatori nu mai este în viaţa, schimbarea scopului fundaţiei se face numai cu întrunirea votului a patru cincimi din numărul membrilor consiliului director. Consiliul Director poate schimba celelalte elemente ale statutului.

7. Dizolvare

– Asociația se poate dizolva în mai multe situații decât Fundația, inclusiv prin decizia Adunării Generale. Asociația se dizolvă dacă se reduce numărul de asociaţi sub 3, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.

– Fundația se dizolvă de drept sau prin hotărârea judecătoriei și nu poate fi dizolvată prin hotărârea Consiliului Director. Fundația se dizolvă în ipoteza în care Consiliul Director nu poate fi constituit, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, acesta trebuia constituit.

Contactați-ne pentru a vă ajuta cu consiliere juridică, redactarea statutului și acordarea datei certe, întocmirea dosarului și reprezentare în fața instanței de judecată în vederea obținerii personalității juridice sau modificării actelor constitutive.