Fond funciar. Aplicarea dispozitiilor art. 20 din HG nr. 890/2005.

Cererea formulata de reclamanta in temeiul legii nr. 18/1991 a fost validata de Comisia Judeteana printr-o hotarare emisa in anul 1991 pentru suprafata de 0,23 ha solicitata. In baza procesului verbal de punere in posesie eliberat in anul 1995 reclamanta a fost pusa in posesie cu terenul in suprafata de 0,23 ha situat in extravilanul Mun Turda. Procesul verbal de punere in posesie a fost eliberat in baza art. 19 al. 1 din legea 18/1991, fiindu-i deci constituit acesteia dreptul de proprietate asupra imobilului in litigiu, pe care aceasta l-a folosit de la data la care a fost pusa in posesie. Cu toate acestea, pana in prezent nu s-a eliberat de catre Comisia Judeteana Titlul de proprietate.

Mai mult, argumentand ca potrivit art. 20 din HG 890/2005 persoanele care nu au calitatea de cooperator, dar care au lucrat ca angajati in ultimii 3 ani in cooperativa agricola de productie sau in asociatii cooperatiste vor primi terenuri dupa finalizarea reconstituirii dreptului de proprietate daca mai exista terenuri disponibile, printr-o Hotarare din anul 2009, Comisia judeteana a hotarat sa nu dea curs propunerii Comisiei locale Turda de eliberare a Titlului de proprietate in favoarea reclamantei.

Hotararea Comisiei Judetene a fost anulata prin sentinta pronuntata de Judecatoria Turda, ramasa irevocabila prin nerecurare, avand in vedere urmatoarele argumente:

Obligatia de a proceda la eliberarea Titlului de proprietate revenea celor doua comisii, potrivit competentelor fiecareia, inca din momentul emiterii Hotararii Comisiei Judetene din anul 1991, hotarare prin care a fost validata anexa cuprinzand intreaga suprafata solicitata de reclamanta. Imrejurarea ca punerea in posesie nu s-a efectuat decat in anul 1995 iar titlul de proprietate nu a fost eliberat nici pana in prezent, nu este imputabila decat celor doua comisii, cu atat mai mult cu cat terenul respectiv a fost folosit de catre reclamanta, neexistand cereri de reconstituire cu privire la acesta.

Prin urmare, se poate constata ca la momentul intrarii in vigoare a HG nr. 890/2005 (care prevede la art.  20 ca persoanele care nu au calitatea de cooperator, dar care au lucrat ca angajati in ultimii 3 ani in cooperativa agricola de productie sau in asociatii cooperatiste si solicita in scris sa primeasca in proprietate teren in conformitate cu prevederile legii, vor primi terenuri dupa finalizarea reconstituirii dreptului de proprietate, daca mai exista terenuri disponibile) dreptul de proprietate al reclamantei era deja constituit, singura formalitate ce urma a se mai efectua costand in eliberarea efectiva a titlului de proprietate, conform punerii in posesie realizate.

Astfel, instanta a apreciat ca nu pot fi opuse reclamantei dispozitiile art. 20 din HG 890/2005 si, prin urmare, Hotararea prin care Comisia judeteana a respins propunerea Comisiei locale Turda de eliberare a Titlului de proprietate in favoarea reclamantei este nelegala.