Suspendarea platii comisionului bancar pana la solutionarea actiunii de fond. Admiterea cererii de ordonanta presedintiala.

Prin cererea de ordonanta presedintiala, reclamantii au solicitat, in temeiul art. 581 al. 1 c.pr.civ., in contradictoriu cu parata OTP Bank Romania SA, suspendarea platii comisionului lunar aferent creditului pentru nevoi personale garantat cu ipoteca pentru persoane fizice contractat de acestia si, in consecinta, sa fie obligata parata sa nu mai perceapa acest comision pana la data pronuntarii unei hotarari judecatoresti irevocabile in cauza in care reclamantii au solicitat sa se constate nelegalitatea perceperii de catre parata a comisionului lunar aferent creditului si restituirea sumelor achitate cu titlu de comison.

 

In motivare, reclamantii au aratat ca potrivit art. 6 “taxe si comisioane” din contractul de credit acestia nu aveau de plata nici un fel de comision pe parcursul derularii contractului, cu exceptia comisionului de rambursare anticipata. Cu toate acestea, parata a perceput un comision de administrare, in temeiul scadentarului semnat de parti la data contractarii creditului.

 

Astfel, in dosarul de fond, reclamantii au solicitat sa se constatate nelegalitatea perceperii de catre parata a comisionului lunar aferent creditului contractat si, in consecinta, sa fie obligata parata sa nu mai perceapa pentru viitor acest comision si sa restituie acestora integral sumele achitate cu titlu de comision, majorari si penalitati de intarziere la plata comisionului de la data conctractarii creditului si pana la data ramanerii irevocabile a hotararii.

 

Intrucat parata percepe in continuare acest comision ceea ce are efecte semnificative asupra patrimoniului reclamantilor si poate afecta, in mod iremediabil, dreptul de proprietate al acestora asupra bunurilor aduse ca garantie, dar si a altor bunuri aflate in patrimoniul lor, reclamantii au formulat cererea de ordonanta presedintiala cu scopul de a obtine suspendarea platii comisionului pana la momentul pronuntarii unei hotarari irevocabile in cauza care face obiectul dosarului de fond.

 

Instanta de fond a admis cererea formulata de reclamanti si a dispus suspendarea platii comisionului lunar aferent contractului de credit contractat de reclamanti si obligarea paratei sa nu mai perceapa pe viitor acest comision pana la pronuntarea unei hotarari judecatoresti irevocabile in dosarul de fond. Pentru a pronunta acesta hotarare instanta a avut in vedere urmatoarele:

 

Raportat la conditia urgentei, perceperea de catre parata a comisionului de administrare neprevazut in contractul de credit are efecte semnificative asupra patrimoniului reclamantilor si poate afecta, in mod iremediabil, dreptul de proprietate al reclamantilor asupra bunurilor aduse ca garantie, dar si a altor bunuri aflate in patrimoniul lor. Astfel, prin notificarea din 17.05.2012 parata le-a adus la cunostinta reclamantilor ca inregistreaza o intarziere de 90 de zile la plata sumelor mentionate in notificare intre care 304,91 CHF comision restant. Or, o intarziere mai mare de 90 de zile la plata sumelor restante (inclusiv a comisionului lunar) da posibilitatea paratei, potrivit  contractul de credit de a trece la executarea silita asupra imobilul adus de reclamanti ca garantie. Asadar, in cauza se impune intervenirea pentru a se preveni cauzarea unei pagube iminente in patrimoniul reclamantilor.

 

Masura solicitata intruneste cerinta vremelniciei cata vreme solicitarea reclamantilor priveste imprejurarea ca suspendarea platii comisionului lunar aferent creditului contractat sa se dispuna pana la solutionarea irevocabila a dosarului de fond.

 

Cu privire la neprejudecarea fondului cauzei, pipaind doar fondul dreptului, instanta a observat ca potrivit art. 6 “taxe si comisioane” din contractul de credit reclamantii datorau doar comisionul de rambursare anticipata.

 

In aceste conditii, apreciindu-se indeplinite conditiile de admisibilitate a acestei proceduri speciale, conform art. 581 si urm. c.pr.civ. instanta a admis cererea de ordonanta astfel cum a fost formulata.

 

Instanta de recurs, Tribunalul comercial Cluj, sesizata cu recursul formulat de parata a admis in parte recursul si, in consecinta a modificat in parte hotararea pronuntata de Judecatoria Turda, in sensul ca a dispus suspendarea platii comisionului lunar doar pana la pronuntarea hotararii judecatoresti in dosarul de fond, mentinand restul dispozitiilor sentintei atacate. Decizia este irevocabila.