Fond funciar. Conditiile legale necesare pentru eliberarea titlului de proprietate.

Potrivit art. 8 al. 3 din Legea nr. 18/1991 reconstituirea dreptului de proprietate este conditionata de formularea unei cereri de reconstituire a dreptului de proprietate.

Astfel, retinand ca potrivit dosarului de fond funciar depus in copie la filele 20-22 din dosar, singurul care a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate a fost antecesorul paratilor iar reclamantul nu a formulat o asemenea cerere, instanta a respins actiunea acestuia, mentinand titlul de proprietate atacat.

De asemenea, instanta a stabilit ca desi reclamantul era indreptatit la reconstituirea dreptului de proprietate in calitate de legatar universal al fostului proprietar, acesta nu a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate astfel incat nu este indeplinita una dintre conditiile legale necesare pentru eliberarea titlului de proprietate.

Raportat la solicitarea reclamantului de a se avea in vedere ca a formulat o cerere de reconstituire a dreptului de proprietate care insa nu i-a fost inregistrata la Primarie, instanta a retinut ca art. 9 al. 3 din Legea nr. 18/1991 prevede modalitatea in care se formuleaza cererile de reconstituire a dreptului de proprietate. Astfel, potrivit textului de lege indicat „cererea se depune la primaria localitatii sau, dupa caz, la primariile localitatilor in a caror raza teritoriala se afla terenul pentru care urmeaza sa fie reconstituit dreptul de proprietate, personal sau prin posta, cu confirmare de primire”. Reclamantul nu a urmat cele doua posibilitati descrise de textul de lege indicat mai sus, respectiv nu a inregistrat cererea la primarie si nici nu a depus-o prin posta, fata de refuzul primariei de a-i inregistra cererea. Prin urmare, nu se poate sustine cu temei ca reclamantul ar fi formulat o cerere de reconstituire a dreptului de proprietate.

Pentru aceste motive, cererea reclamantului de anulare partiala a Titlului de proprietate a fost respinsa ca fiind neintemeiata.