Fond funciar. Emiterea unui titlu de proprietate suplimentar.

Reclamantii au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate in temeiul Legii 18/1991, cerere care a fost admisa pentru suprafata de 9 ha, insa titlul de proprietate s-a emis pentru o suprafata de 6 ha.

La dosarul cauzei nu exista nici o dovada ca pentru restul suprafetei asupra careia s-a reconstituit dreptul de proprietate prin sus amintita hotarare, este emis un titlu de proprietate pe numele altei persoane care ar fi cumparat terenul de la reclamanti.

In cauza a fost identificat de catre expert un teren in suprafata de 2 ha, considerat liber din punct de vedere juridic in privinta caruia instanta de fond a obligat cele doua comisii la intocmirea documentatiei necesare, la punerea in posesie si la eliberarea titlului de proprietate in favoarea reclamantilor.

Solicitarea Comisiei locale recurente de a fi modificata hotararea instantei de fond in sensul respingerii actiunii formulate de reclamanti a fost respinsa de instanta de recurs intrucat, chiar daca pe numele unei alte persoane s-a eliberat un titlu de proprietate, ca urmare a cererii de reconstituire formulate de reclamanti, fara ca cel mentionat in titlul de proprietate sa fi solicitat reconstituirea dreptului de proprietate, respectivul titlu de proprietate nu ar putea fi calificat ca legal emis. In mod corect, raportat la probele administrate, instanta de fond a dispus finalizarea procedurii demarate de reclamanti in temeiul Legii 18/1991, prin emiterea unui titlu de proprietate suplimentar, pe un teren liber si aflat la dispozitia comisiei locale, asa cum s-a stabilit prin expertiza.

Sustinerile Comisiei locale recurente in sensul ca, daca  s-ar mentine hotararea instantei de fond reclamantilor li s-ar reconstitui dreptul de proprietate pe o suprafata de 10 ha, nu pot fi primite intrucat nu exista nici o dovada in acest sens iar in cazul realitatii celor afirmate s-ar putea purcede de catre cei indrituiti la anularea titlului de proprietate emis pe seama tertului fara respectarea dispozitiilor legale.

Pentru aceste considerente instanta a respins recursul si a mentinut hotararea pronuntata in prima instanta.

(Sentinta civila nr. 5211/2009 pronuntata de Judecatoria Turda in dosar 2526/328/2007, definitiva prin respingerea apelului de catre Tribunalul Cluj)