Nulitate titlu de proprietate ca urmare a constatării dobândirii dreptului de proprietate ope legis de către reclamanți în temeiul art. 24 din Legea nr. 18/1991

Potrivit art. 24 al. 1 din Legea nr. 18/1991 “Terenurile situate in intravilanul localitatilor, care au fost atribuite de cooperativele agricole de productie, potrivit legii, cooperatorilor sau altor persoane indreptatite, pentru constructia de locuinte si anexe gospodaresti, pe care le-au edificat, raman si se inscriu in proprietatea actualilor detinatori, chiar daca atribuirea s-a facut din terenurile preluate in orice mod de la fostii proprietari.” 

Prin textul de lege indicat se instituie un caz de constituire a dreptului de proprietate in favoarea membrilor cooperatori sau altor persoane indreptatite carora le-au fost atribuite de catre cooperativele agricole de productie, in vederea construirii de locuinte, terenuri care erau situate in intravilanul localitatilor. 

Pentru a beneficia de constituirea dreptului de proprietate este necesara intrunirea cumulativa a doua conditii si anume: 1. sa existe acte de atribuire a terenurilor, acte care sa provina de la cooperativele agricole de productie si 2. persoanele care au primit astfel de loturi sa fi edificat case de locuit si anexe gospodaresti. 

Fata de caracterul declarativ al acestui text de lege, persoana indreptatita nu este conditionata de un termen de formulare a cererii ca in cazurile prev. de art. 10-11 din Legea nr. 18/1991. In situatia reglementata de art. 24 din Legea nr. 18/1991 nu este necesara constituirea dreptului de proprietate de catre prefect, chiar daca terenul respectiv a fost proprietatea altei persoane inainte de cooperativizare, ci constutuirea dreptului de proprietate in beneficiul persoanelor care au edificat constructii pe terenul atribuit de CAP opereaza ope legis, fara a fi necesara indeplinirea vreunei alte fomalitati.

Fostii proprietari vor fi compensati cu o suprafata de teren echivalenta in intravilan, sau, in lipsa, cu teren extravilan in imediata vecinatate. In conditiile in care fostii proprietari sunt indreptatiti la compensare cu un teren echivalent, acestia nu sunt vatamati in drepturile lor recunoscute de lege. 

Potrivit alin. 1^1 al art. 1 din Legea nr. 18/1991 “Suprafata terenurilor prevazute in alin. (1), aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti, nu poate fi mai mare decat cea prevazuta in actul de atribuire provenit de la cooperativa de productie, consiliul popular sau primaria din localitatea respectiva”.

Din intreg probatoriul administrat in fata instantei, rezulta faptul ca fiecaruia dintre reclamanti i-a fost atribuita de catre CAP Frata suprafata de 500 mp din terenul intravilan, care apartinuse antecesorului paratului, in vederea construirii de locuinte, pe care le-au si edificat. In privinta reclamantului CN, fata de imprejurarea ca actele de atribuire nu se mai regasesc, instanta a procedat la administrarea probei testimoniale, martorii audiati confirmand cele aratate de reclamant. Alaturi de proba testimoniala, instanta a avut in vedere si pozitia Comisiei Locale Frata de recunoastere a pretentiilor acestuia.

Ca atare, reclamantii beneficiaza ope legis de constituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 500 mp indicata in actele de atribuire, fiind lipsita de relevanta suprafata de 250 mp prevazuta in Statutul CAP.

Fata de imprejurarea ca aceste terenuri au fost incluse in Titlul de proprietate emis pe seama paratului, in temeiul art. III din Legea nr. 169/1997, raportat la art. 24 din Legea nr. 18/1991, instanta a constatat nulitatea absoluta partiala a acestui titlu de proprietate, in limita suprapunerii cu terenurile dobandite ope legis de catre reclamanti.

(Sentinta civila nr. 5401/2012, pronuntata de Judecatoria Turda, in Dos. 1295/328/2010, definitiva prin respingerea recursului prin Decizia civila nr. 565/2013, pronuntata de Tribunalul Cluj.)