Reconstituirea dreptului de proprietate pe seama cumpărătorului terenului. Îndreptățirea fostului proprietar la diferența de teren

Prin actiune reclamantul a solicitat obligarea paratei Comisia Locala de Stabilire a dreptului de Proprietate asupra terenurilor Mihai Viteazu sa intocmeasca documentatia necesara si sa efectueze punerea in posesie asupra terenului in suprafata de 0,55 ha situat in extravilanul com. Mihai Viteazu, identificat de experta ca fiind parcela nr. 28/1 din tarlaua 41, precum si obligarea paratei Comisia Judeteana de Stabilire a dreptului de Proprietate asupra terenurilor Cluj sa elibereze titlu de proprietate in favoarea numitei RE asupra terenului in litigiu.

Reclamantul este succesor dupa numita RE, astfel cum rezulta din actele de stare civila anexate actiunii. Aceasta a formulat in temeiul Legii nr. 18/1991 cererile de reconstituire a dreptului de proprietate aflate la filele 31 si 35 din dosarul cauzei, prin care a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra unei suprafete de 3 ha, respectiv 4,22 ha in comuna Mihai Viteazu. Raportat la suprafata de 15.000 mp situata in tarlaua 41 Mihai Viteazu, cererea a fost admisa, fiind pusa in posesie RE cu acesta suprafata.

Ulterior decesului numitei RE si inainte de a se elibera titlul de proprietate cu privire la aceasta suprafata de 15.000 mp, prin antecontractul de vanzare-cumparare incheiat la data de 18.02.1997, reclamantul, in calitate de mostenitor dupa RE, a instrainat imobilul in suprafata de 15.000 mp, din care face parte si terenul in suprafata de 0.55 ha care face obiectul prezentei cauze, numitului MN. Acestuia i s-a eliberat Titlul de proprietate in baza antecontractului de vanzare-cumparare si a adeverintei de punere in posesie eliberata pe seama numitei RE.

Prin Sentinta civila nr. 1595/2001 pronuntata de Judecatoria Turda in Dosar civil nr. 100/2000, Titlul de proprietate a fost anulat partial raportat la suprafata de 0,55 ha, intrucat titlul de proprietate a fost emis pe amplasamentul care fusese atribuit deja unei alte persoane. Potrivit completarii la Raportul de expertiza efectuata in Dosar civil nr. 100/2000 de expert, intregul teren din parcela 29/1, respectiv intrega suprafata de 15000 mp din care face parte terenul in litigiu, se regasteste in realitate la fata locului. 

Prin sentinta civila nr. 5312/2011 pronuntata de Judecatoria Turda in Dosar civil nr. 5616/328/2009 a fost respinsa actiunea formulata de numitul MN pentru eliberarea unui titlu de proprietate asupra suprafetei de 0,55 ha intrucat cererea de reconstituire a dreptului de proprietate nu a fost formulata de acesta ci de numita RE. 

Pentru reglementarea acestei situatii reclamantul a formulat prezenta actiune, solicitand emiterea unui titlu de proprietate asupra suprafetei de 0,55 ha la care defuncta RE este indreptatita si care exista faptic.

In temeiul art. 8 al 2 din Legea nr. 18/1991 de prevederile legii beneficiaza membrii cooperatori care au adus pamant in cooperativa agricola de productie sau carora li s-a preluat in orice mod teren de catre aceasta, precum si, in conditiile legii civile, mostenitorii acestora, membrii cooperatori care nu au adus pamant in cooperativa si alte persoane anume stabilite.

Iar potrivit al. 3 “stabilirea dreptului de proprietate se face, la cerere, prin eliberarea unui titlu de proprietate…”.

Astfel cum rezulta din dosarul de fond funciar al acesteia, RE a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, cerere care i-a fost admisa, fiind pusa in posesie cu suprafata de 15000 mp, insa

– titlul de proprietate a fost eliberat pe seama cumparatorului terenului si nu pe seama persoanei care l-a solicitat si care era indreptatita la reconstituire (fapt stabilit irevocabil prin sentinta civila nr. 5312/2011 pronuntata de Judecatoria Turda in Dosar civil nr. 5616/328/2009)

– amplasamentul unei suprafete de 0,55 ha din parcela 29/1 fusese anterior atribuit unei alte persoane (fapt stabilit irevocabil prin Sentinta civila nr. 1595/2001 pronuntata de Judecatoria Turda in Dosar civil nr. 100/2000).

Numita RE este indreptatita la reconstituirea dreptului de proprietate asupra intregii suprafete solicitate in tarlaua 41 Mihai Viteazu, respectiv 15000 mp, astfel cum rezulta din dosarul sau de fond funciar. Din aceasta suprafata, 9500 mp (parcela 29/1) se regasesc in titlul de proprietate, care a fost eliberat pe seama cumparatorului terenului si care nu a fost anulat decat partial, pentru suprafata de 5500 mp iar diferenta de 5500 mp, solicitata prin prezenta actiune exista la fata locului si este libera din punct de vedere juridic.

Prin Raspunsul la obiectiunile la Raportul de expertiza intocmit de experta, s-a stabilit ca in tarlaua 41 extravilan Mihai Viteazu exista o suprafata de 0,55 ha, limitrofa parcelei 29/1, care este libera din punct de vedere faptic si juridic, parcela numerotata de experta ca fiind parcela nr. 28/1 din tarlaua 41.

Fata de toate acestea, nu exista nici un impediment pentru a fi reconstituit dreptul de proprietate al numitei RE, asupra terenului in litigiu.

(Sentinta civila pronuntata de Judecatoria Turda in dos. 3439/328/2012)